SILENCIUM / 15,5 mm

SILENCIUM / 15,5 mm

Zvuková a akustická izolácia s veľmi vysokou plošnou hmotnosťou, ktorá garantuje vysokú úroveň odhlučnenia. Je kombináciou ideálneho doskového materiálu s veľkou váhou, ale s praktickým formátom, ktorý umožňuje fyzicky prijateľnú a tým pádom aj presnú montáž.

Kremičitý piesok je uzatvorený v troch lamelách, ktoré sú z každej strany uzatvorené vode odolným rovným kartónovým papierom a taktiež aplikačnou páskou. Kartónový papier a páska sú impregnované prírodným voskom, ktorý im dodáva vyššiu odolnosť voči vlhkosti.

     
   

 

Parametre dosky SILENCIUM 

Vlastnosť Hodnota Norma
Hrúbka 15,5 mm  -
Formát 1000 x 500 mm  -
Plocha dosky 0,5 m2  -
Hmotnosť dosky 10,5 kg (21 kg/m2)  -
Hustota 1400 kg/m3  -
Vzduchová nepriezvučnosť Rw 38 dB  
Kroková nepriezvučnosť ΔLnw 34 dB  
Reakcia na oheň    
Trieda horľavosti    
Plošné zaťaženie    
Bodové zaťaženie    
Hodnota sD    
Tepelná vodivosť    
Tepelná kapacita    
Lomová pevnosť v ohybe    
Pevnosť v ťahu za ohybu    
Certifikáty    

|     ODHLUČNENIE    |     ZVUKOVÁ IZOLÁCIA     |     RIEŠENIA     |     KONTAKT     |