PHONESTAR / 12,5 mm

PHONESTAR / 12,5 mm

Zvuková a akustická izolácia s vysokou plošnou hmotnosťou zložená z troch vrstiev kartónového papiera a jemného kremičitého piesku.

Kremičitý piesok je uzatvorený v troch lamelách, ktoré sú z každej strany uzatvorené vode odolným rovným kartónovým papierom a aplikačnou páskou.

Kartónový papier a páska sú impregnované prírodným voskom, ktorý zvyšuje odolnosť voči vlhkosti.

   
   

 

Parametre dosky PhoneStar ST-TRI

Vlastnosť Hodnota Norma
Hrúbka 12,5 mm  -
Formát 1200 x 800 mm -
Plocha dosky 0,96 m2  -
Hmotnosť dosky 16,8 kg
 -
Hustota 1200 kg/m3 -
Vzduchová nepriezvučnosť Rw 32 dB EN ISO 717-1
Kroková nepriezvučnosť ΔLnw 29 dB EN ISO 717-2
Reakcia na oheň E ISO 11925-2, EN 13501-1
Trieda horľavosti B2/B1 DIN 4102
Plošné zaťaženie 65 ton/m2 DIN 1055: 2002
Bodové zaťaženie 4 kN DIN 1055: 2002
Hodnota sD 0,2 m DIN 4108-3:2001-07
Tepelná vodivosť 0,17 W/m.K DIN 52612
Tepelná kapacita 1050 J/kg.K  
Lomová pevnosť v ohybe 2107 N pozdĺžne
2123 N priečne
DIN EN 520
Pevnosť v ťahu za ohybu 17,5 N/mm2 pozdĺžne
17,6 N/mm2 priečne
DIN EN 520
Certifikáty Z-23.21-1605
1085-CPD-0090
10/4763
DIBt
OFI
BBA

|     ODHLUČNENIE    |     ZVUKOVÁ IZOLÁCIA     |     RIEŠENIA     |     KONTAKT     |